Basisinfrastructuur ICT wijkverpleging – Florence

Stichting Florence biedt wijkverpleging inclusief systeemfuncties in de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Leidschendam, Voorburg, Voorschoten en Wassenaar.

Zorggroep Florence wil door inzet van innovatie de extramurale zorg voor cliënten en de samenwerking met ketenpartners in de regio doelmatig en duurzaam verbeteren. Voorwaardelijk is een ICT-zorginfrastructuur die aansluit bij deze doelstellingen; de huidige infrastructuur en apparatuur op de Florence thuiszorglocaties is niet op het gewenste peil en zal moeten worden aangepast. De SOW zal worden gebruikt om de Florence thuiszorglocaties te voorzien van een toekomstbestendige ICT-zorginfrastructuur. Dit sluit aan bij het verbeteren van e-health en technologie zoals beschreven in het hoofdlijnen akkoord wijkverpleging. Het is een van de onmisbare bouwstenen om de zorg op wijkniveau samen met partners zoals huisartsen en VVT-instellingen te verbeteren. Borging van de resultaten zal plaatsvinden door de vervangingsinvesteringen op te nemen in de meerjaren investeringsbegroting.

Projectresultaat

Met dit project is voor de extramurale wijkteamkantoren van Florence de ICT-infrastructuur op het gebied van veiligheid (installatie moderne firewalls), ontsluiting (introductie WiFi) en bandbreedte (sterk vergoot) verbeterd. Tevens is nu op alle extramurale kantoren eenzelfde infrastructuurconfiguratie aanwezig, wat de beheer(s)baarheid enorm verbetert.

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWI-01740028
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Afgerond
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Stichting Florence