Verbeteren deskundigheid wijkverpleging en implementatie daily auditing tool

Thuiszorg en Zorgcentra Pantein is een middelgrote zorgorganisatie met ongeveer 3.300 medewerkers en ruim 1.000 vrijwilligers. Het is een netwerkorganisatie die thuiszorg, tijdelijke zorg en woonzorg levert in de landelijke omgeving van Noordoost-Brabant en de kop van Noord-Limburg.

Het doel van verbeteren van deskundigheid is enerzijds om een vijftal wijkverpleegkundigen op te leiden tot procesbegeleider. Anderzijds wil Pantein wijkverpleegkundigen laten ervaren welke meerwaarde intercollegiale toetsing heeft, zodat dit een vast onderdeel wordt van hun werkzaamheden. Door het inzetten van intercollegiale toetsing wil Pantein bereiken dat de wijkverpleegkundigen zich verder kunnen professionaliseren. Met behulp van intercollegiale toetsing krijgen ze meer inzicht in hun eigen handelen en hun eigen gedrag, maar ook inzicht en kennis met betrekking tot een goede en eenduidige indicatiestelling.
Met het implementeren van een daily auditing tool wil Pantein onderstaande administratieve processen vereenvoudigen, zodat de administratieve last minder wordt.

  • Dagelijkse controle van de registratie op een aantal definieerde controlepunten, waardoor zorgmedewerkers sneller worden geïnformeerd over mogelijke registratiefouten en deze ook direct kunnen corrigeren. Dit betekent minder correcties achteraf (is inefficiënt).
  • Op basis van registratiefouten gerichter kunnen scholen van zorgmedewerkers ten aanzien van de registratieregels, waardoor minder fouten.
  • Alle registraties kunnen dagelijks in de controle worden betrokken in plaats van uitvoeren van steek-proefcontroles. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de registratie als onderdeel van het zorgproces.

Projectresultaat

Pantein heeft de keuze gemaakt om subsidie aan te vragen voor werkpakket 2 en 3.

2. Het inzetten van intercollegiale toetsing volgens de eisen van de beroepsvereniging

Om intercollegiale toetsing goed vorm te geven is het van belang dat wijkverpleegkundigen beschikken over voldoende én actuele kennis van de wet- en regelgeving. Daarnaast zijn zij in staat om het goede gesprek met de cliënt te voeren en vervolgens alles kort en bondig vast te leggen in het dossier.

Om het bovenstaande goed vorm te geven zijn de volgende activiteiten uitgezet:

  • Scholing gericht op kennis interne en externe ontwikkelingen (basis op orde).
  • Intercollegiale toetsing.
  • Dossiercontrole.

Door casuïstiek bespreking (intercollegiale toetsing) wordt er op eenduidige wijze geïndiceerd en is de kennis van wet- en regelgeving verbeterd. Hiermee is men daadkrachtiger om het juiste gesprek te voeren aangaande passende zorg/indicatie.

3. Wijkverpleegkundigen laten deelnemen aan de opleiding procesbegeleider intercollegiale toetsing

Vijf wijkverpleegkundigen hebben deelgenomen aan de opleiding procesbegeleider intercollegiale toetsing van 'KMBV' via een incompany opleiding. De opleiding bestond uit fysieke trainingen en een online leeromgeving. Alle deelnemers hebben met succes de opleiding afgerond en de opleiding met een 8,75 beoordeeld.

Vanuit het principe train de trainer hebben de 5 geschoolde wijkverpleegkundigen in totaal 30 wijkverpleegkundigen in 9 bijeenkomsten getraind om intercollegiale toetsing via de roddelmethode te begeleiden. Deze 35 wijkverpleegkundigen hebben hun kennis weer overgedragen aan de overige wijkverpleegkundigen. Intercollegiale toetsing wordt ingezet tijdens de periodieke wijkverpleegkundigen overleggen en bij complexe casussen.

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWI-01739750
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Afgerond
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V.