Menselijk Maat

Henriëlla Thuiszorg biedt persoonlijke verpleging en verzorging, individuele begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en advies, instructie en voorlichting aan in regio Den Haag.

De SOW-financiering wil Henriëlla Thuiszorg gebruiken voor de opleiding en vooral de inzet van de e-Nurse voor de drie wijkverpleegteams. Een e-Nurse is een wijkverpleegkundige uit de eigen organisatie, die aan de slag gaat met het vinden, organiseren en toepassen van (digitale) instrumenten die aansluiten bij de hulpvraag van de cliënten(populatie) en die tegelijkertijd de zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten vergroten. In dit opleidingsprogramma leren e-Nurses de kennis en vaardigheden aan. Zij worden hierin opgeleid en begeleid door middel van een leerprogramma gebaseerd op de Q-Leerformule.

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWI-01739739
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Henriëlla Thuiszorg B.V.