Verbeteren deskundigheid wijkverpleging – Nudehof

Opella levert vier vormen van zorg (thuiszorg, revalidatie, wonen en behandeling en therapie) in het gebied rond de zuidelijke Veluwe. Meer specifiek in de gemeenten Ede, Renkum, Renswoude, Veenendaal en Wageningen.

Activiteit A: Opella wil met de SOW het indiceren en organiseren van de zorg in de wijk stroomlijnen. De wijkverpleegkundige indiceert en organiseert de zorg gericht op versterken van eigen regie en zelfredzaamheid van klanten en naasten. Om de deskundigheid van de wijkverpleegkundigen op het gebied van indiceren en organiseren van zorg en eenduidige indicatiestelling te bevorderen, zal Opella structurele intervisie en collegiale toetsing opzetten en borgen.

Activiteit F: de transitie naar digitale zorg en omgekeerde zorgprocessen met cliënt centraal (beschreven in het hoofdlijnen akkoord wijkverpleging 2019-2022) en het in control zijn, staan of vallen met een gedegen en gecontroleerde ICT omgeving. Steeds meer zorg kritische applicaties worden toegepast op de infrastructuur waardoor kwaliteit en beveiliging een hoog niveau behoeven. Vanuit deze SOW aanvraag wil Opella de acties die noodzakelijk zijn voor het verhogen van de beheersbaarheid, veiligheid en beveiliging van haar ICT basisinfrastructuur voor haar wijkzorg bekostigen. Hiervoor gaat Opella

  1. potentiële zorg verstoringen binnen de wijkverpleging inzichtelijk maken en
  2. deze risico's voorkomen of mitigeren. Daarbij wil Opella van reactieve stellingname naar proactief meten en weten door o.a. een penetratietest, een risico analyse en vervolgens procesoptimalisatie. Daarmee wil Opella blinde vlekken op gebied van ICT beheersing en veiligheid verminderen.

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWI-01724394
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Opella, Christelijke Stichting voor wonen, zorg en welzijn