Ketensamenwerking regio Rivierenland

Zorgcentrum Walstede levert verpleging, verzorging en begeleiding van senioren in de regio Rivierenland. Personenalarmering.

Een gezamenlijk onderzoek verrichten hoe gezamenlijk de ketenzorg kan worden verbeterd, door de juiste zorg zo snel mogelijk op de juiste plek te bieden. Zorgcentrum Walstede gaat vooronderzoek doen en met opgehaalde gegevens vanuit verwijzers en samenwerkingspartners een aantal werksessies organiseren. Vanuit deze werksessies wordt een plan van aanpak opgesteld om te komen tot verbeterde ketenzorg (o.a. door ontwikkelen zorg coördinatiepunt, wijkverpleegkundig netwerk ontwikkelen, verbeteren kennis van de lokale sociale kaart). Als drie samenwerkingspartners wil Zorgcentrum Walstede het voortouw nemen in de ontwikkeling, welke tevens in afstemming met de verwijzers plaatsvindt. Het delen van kennis maakt onderdeel uit van het plan om de verpleegkundige netwerken tussen organisaties te creëren. Bij implementatie van nieuwe samenwerkingsvormen is ruimte voor andere zorgaanbieders in de regio hierbij aan te sluiten.

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWS-01723511
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Stichting Zorgcentra Rivierenland