Intervisie en afschaffen minutenregistratie

ICARE biedt wijkverpleging volgens de zorgverzekeringswet met als werkgebied Stad Groningen, Drenthe, West-Overijssel, Flevoland (exclusief Almere en Noordoost Polder), Veluwe en Gelderse Vallei.

Activiteit A: door invoering van de intervisie in de organisatie en uitvoering van intercollegiale toetsing zal de professionaliteit toenemen en naar verwachting de ongewenste praktijkvariatie bij de indicatiestelling afnemen.
Wijkverpleegkundigen zijn beter in staat om op het eigen functioneren te reflecteren en kunnen collega's ook beter feedback geven op de kwaliteit van indiceren en zorgplanvorming.
De aangeleerde methoden helpen wijkverpleegkundigen om nieuwe ontwikkelingen in de zorgverlening sneller onderling af te stemmen en te vertalen naar het dagelijks functioneren.
De gezamenlijke intervisie met verzorgenden uit het eigen team zorgt voor borging in de samenwerking binnen het team van het vertalen van de indicatie naar dagelijkse zorgverlening en het voorkomen van ongewenste praktijkvariatie in het werken in lijn met de indicatiestelling.

Activiteit E: het verminderen van regeldruk door het afschaffen van de minutenregistratie. Optimaal gebruik van 'Zorgplan = Planning = Realisatie, tenzij' betekent dat er alleen bij grote afwijkingen achteraf gecorrigeerd wordt. Door goede planningen te maken zijn er minder correcties achteraf nodig, tenzij.

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWI-01655031
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Stichting ICARE