Vertrouwen in professionele autonomie van de wijkverpleegkundige!

ZZG zorggroep levert wijkverpleging, beschut en beschermd wonen, herstel- en revalidatiezorg in de regio Zuid-Gelderland - Nijmegen, Rijk van Nijmegen, Wijchen en Maas en Waal.

Van 'Zorgplan = Planning = Realisatie tenzij', naar 'Indicatie = Declaratie' en 'Roosteren = Verlonen'.
Als grote stip op de horizon ambieert ZZG zorggroep dat de bij wet bevoegde wijkverpleegkundige autonoom indiceert, klinisch redeneert eventueel in overleg met o.a. huisarts en in samenspraak met cliënt/mantelzorg (SDM) het zorgplan/zorgdossier opstelt. Dit zorgplan wordt vervolgens middels het verpleegkundig proces (pdca) periodiek geëvalueerd en zo nodig wordt het zorgplan en indicatie bijgesteld. Wat de ZZG zorggroep betreft, wordt het zorgplan en de bijbehorende rapportage (conform richtlijn V&VN) samen met de inzetplanning in ecare zo ingericht, zodat deze de basis vormt voor de declaratie. Het dienstrooster gaat de basis vormen voor het verlonen. Alle medewerkers van de wijkverpleging stoppen met het registreren van werktijd in 'ecare administratie' en 'cliënten tijd' in PUUR Planning, omdat actueel zorgplan en bde ijbehorende rapportage leidend zijn (professionele autonomie).

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWI-01652343
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Stichting ZZG zorggroep