Ondersteuning wijkverpleging – IJsselheem (1)

IJsselheem biedt wijkverpleging en daarnaast GRZ. Tevens biedt IJsselheem in 14 locaties verpleeghuis en verzorgingshuiszorg. Het werkgebied is Kampen, Zwartewaterland en Zwolle.

Activiteit A: het verbeteren van de deskundigheid van het desbetreffende team wijkverpleging.

Projectresultaat

In de projectperiode hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

  • Het voorbereiden en uitvoeren van de scholing intercollegiale toetsing voor alle wijkverpleegkundigen en casemanagers.
  • Het uitvoeren van intercollegiale toetsing door alle wijkverpleegkundigen en casemanagers.
  • Het evalueren van de opgehaalde resultaten van de intercollegiale toetsing én het formuleren van nieuwe werkafspraken (per bijeenkomst).

Resultaten bevonden zich op het gebied van het identificeren van de verschillen in werkwijze tussen wijkverpleegkundigen/casemanagers, aangaande het indiceren en organiseren van (passende) zorg. Waarbij extra aandacht was voor het werken vanuit SMART-doelen en evidence-based interventies inzetten, waardoor de kwaliteit van zorg voor cliënten kan worden verhoogd en vanuit IJsselheem wijkverpleging op een meer eenduidige manier wordt verleend.

 

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWI-01647018
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Afgerond
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Stichting IJsselheem Holding