Intervisiebijeenkomsten/intercollegiale toetsing/opleiding procesbegeleider

Savant Zorg is een gecertificeerde regionale zorgaanbieder in Zuidoost-Brabant voor professionele verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Daarnaast levert Savant diensten voor wonen en welzijn. Dit doet Savant zowel bij klanten thuis als in moderne woonzorgcentra. Het omvat de gemeenten: Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren.

Het proces en de kwaliteit van indiceren door wijkverpleegkundigen continue verbeteren op het gebied van deskundigheid en eenduidigheid, waardoor de verleende zorg (doorlopend) aansluit bij situatie en mate van zelfredzaamheid van de cliënt en mantelzorger. Zorg zo efficiënt mogelijk inzetten met oog op de toenemende vergrijzing. Hiervoor wil Savant beter een beeld krijgen hoe de indicering wordt vastgesteld om samen te blijven leren en verbeteren. Inzetten training voor verzorgenden en verpleegkundigen om zelfbeoordelingsinstrument als spinnenweb van Positieve Gezondheid met cliënten door te nemen, als aanvulling op de domeinen in OMAHA. Hierdoor worden werkprocessen aangepast en opgenomen in het eigen kwaliteitsmanagementsysteem, geëvalueerd en teruggekoppeld aan de wijkteams (PDCA).

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWI-01555615
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Stichting Savant Zorg