Intercollegiale toetsing – De Trambaan

Woonzorgcentrum De Trambaan levert verpleging en verzorging bij cliënten thuis in de regio: Noord-Holland-Noord, gemeente Schagen, gemeente Hollands Kroon.

Door actief in te zetten op intervisie en intercollegiale toetsing wil Thuiszorg Samen de deskundigheid verbeteren, de kwaliteit van het professioneel handelen verhogen en komen tot een eenduidige en onderbouwde werkwijze (professionele standaard).

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWI-01553771
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Stichting Woonzorggroep Samen