Verhogen deskundigheidsbevordering wijkverpleegkundigen

Stichting ZuidZorg is de grootste thuiszorgorganisatie in Zuidoost-Brabant en Hilvarenbeek (Midden-Brabant).

Om de wijkverpleegkundigen te versterken in het uitvoeren van hun vak, is het van belang dat er middels intervisie kritisch gekeken wordt naar hun handelen. De aandacht ligt op het verpleegkundig proces en de visie op positieve gezondheid. Dit draagt bij aan de professionalisering van de wijkverpleegkundigen, zodat zij op een correcte en eenduidige manier de zorg kunnen indiceren en hier middels een cyclisch proces de juiste kwaliteit van zorg kunnen bieden. De intervisie wordt geïmplementeerd en geïnitieerd door het wijkverpleegkundig platform, bestaande uit zeven wijkverpleegkundigen. Het samen bespreken van casuïstiek verhoogt niet alleen de kwaliteit van zorg, maar versterkt tevens de verbondenheid met elkaar en draagt bij aan de continuïteit voor het bijzondere vak van wijkverpleging.

Projectsamenvatting

Projectnummer SOWI-01553739
Rijksbijdrage € 0,00
Locatie Nederland
Status Lopend
Jaar 2021
Subsidieregeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
Sectoren Dienstensector, Medische sector
Aanvrager Stichting Zuidzorg