NextGen WindDay 2021

pnnb | In dit project kan het bedrag onder Rijksbijdrage ook deels afkomstig zijn van andere subsidieverstrekkers. Hierbij valt te denken aan Europese subsidies zoals EFRO./p

Projectsamenvatting

Projectnummer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie_2021_355
Rijksbijdrage € 20.515,00
Jaar 2021
Subsidieregeling PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie
Aanvrager Stichting TKI-Wind op Zee