Vortex Generators in 3D Unsteady Flow

pIn the VoGUe project an innovative method is developed to include the effects of vortex generators in the design phase./p

Projectsamenvatting

Projectnummer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie_2021_351
Rijksbijdrage € 386.361,00
Jaar 2021
Subsidieregeling PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie
Partners Vestas Benelux B.V.
Aanvrager Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO