PEM elektrolyser systeemoptimalisatie inclusief nabehandeling

pModelleren, bouwen en testen van een geïntegreerd PEM elektrolysesysteem met verbeterde zuurstofverwijdering en droging dat de gevolgen van variabele deellast goed kan volgen in combinatie met een geoptimaliseerd regelsysteem. De technische doelen zijn: - Ontwikkelen en valideren van stack en systeemmodel specifiek gericht op dynamisch gedrag en gasoversteek; - Ontwikkelen van een closed-loop, pressure assisted temperature swing adsorption droger module met een waterstofopbrengst hoger dan 95%; - Ontwikkelen van een adaptief regelsysteem dat fluctuerend vermogen koppelt aan de parameters voor het droogsysteem./p

Projectsamenvatting

Projectnummer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie_2021_335
Rijksbijdrage € 246.361,00
Jaar 2021
Subsidieregeling PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie
Partners Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Aanvrager Hygear B.V.